ВНЕДРЯВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И РАЗРАБОТВАНЕ

Внедряване

Бизнес Мениджмънт Системс предлага услуги по внедряване на IT системи, като:

 • Анализ на изискванията на клиента и планиране на необходимите ресурси
 • Изграждане на концепция по внедряване
 • Моделиране на бизнес процесите
 • Внедряване на функционалностите
 • Разширяване на вградената стандартна функционалност и доработване на системата,  съгласно спецификите на бизнес процесите
 • Обучение на потребителите
 • Интеграция с други системи

Поддръжка

Бизнес Мениджмънт Системс предлага пълен набор от услуги по поддръжка на IT системи. Фирмата има изграден единен център за обслужване на клиенти. Заявки и инциденти се приемат и обработват в режим 24х7. Заявките и инциденти се регистрират както по телефон, така и в единна Web система (CA Service Desk Manager), достъпна до всеки потребител на IT системите.

 

Услуги по поддръжка на IT системи:

 • Обработване на инциденти, свързани с работата на системата
 • Администриране на системата
 • Разработване и внедряване на нова функционалност на съществуващата система
 • Промяна в работата на стандартна функционалност
 • Разработване на нови отчети
 • Консултиране на потребителите
 • Обучение на потребителите
 • Администриране достъпа и ролите на потребителите

Разработване

 

Бизнес Мениджмънт Системс предлага услуги по разработване на бизнес приложения по техническо задание на клиента.