СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводни услуги

Бизнес Мениджмънт Системс разполага с квалифициран персонал за предоставяне на счетоводни услуги:

  • Текущо счетоводно обслужване
  • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации
  • Годишно приключване, съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения, публикуване на годишни финансови отчети
  • Попълване и подаване на данъчни декларации
  • Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации
  • Осъществява контакти с представители на финансови, данъчни и контролни органи и институции
  • Услуги по управление на човешките ресурси