SaaS & IaaS УСЛУГИ

SaaS & IaaS услуги

 

SaaS - Software as a Service - Софтуер като услуга
SaaS - предоставяне на разработени софтуерни решения на клиенти под формата на услуги
SaaS е модел на продажба на софтуер, при който доставчикът разработва Web-приложение и предоставя на клиента достъп чрез интернет.

 

IaaS - Infrastructure as a Service - Инфраструктурата като услуга
IaaS - предоставяне на вече изградена инфраструктура на клиенти под формата на услуги
IaaS е възможност клиентите да използват компютърна инфраструктура (хардуерни сървъри, дискови масиви за съхранение на данните, мрежово оборудване и т.н.) „под наем“.

 

Предимства на SaaS & IaaS:

  • Без първоначална инвестиция в лицензи за софтуер
  • Икономия на разходи за хардуер и софтуер
  • Не е необходима локална инсталация на софтуера при клиента
  • Заплащане на ресурсите, които се използват за определен период от време
  • Лесен достъп до системата от всяка точка на света
  • Ефективна съвместна работа
  • Осигурена защита на данните