АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Автоматизация на производството

Бизнес Мениджмънт Системс предлага пълен набор от услуги по поддръжка по направление Автоматизация на производството:

 • Техническо обслужване на КИП и А оборудване
  • Отстраняване на неизправности в работата на КИП и А оборудването
  • Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на КИП и А оборудване
 • Ремонт на КИП и А оборудване
  • Изготвяне на годишни и месечни графици за планови ремонти на КИП и А оборудване
  • Извършване на планови и извън планови ремонти на КИП и А оборудване
 • Метрологично обслужване
  • Планиране и извършване на метрологични проверки, калибровки
  • Метрологичен надзор
  • Метрологична експертиза на проектна и техническа документация