УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Система за управление на продажби на нефтопродукти

Бизнес Мениджмънт Системс е разработила и внедрила комплексна система за управление продажбите на нефтопродукти.
Системата автоматизира бизнес процесите по заявяване на продажби, управление на складово стопанство, данъчно счетоводство.
Системата предоставя богат набор от отчети и документи, свързани с акцизната и данъчна отчетност.
Единната база данни дава възможност за работата на потребителите в реално време от отдалечени работни места.
Системата се интегрира с различни информационни системи (Система БАЦИС на Агенция Митници, SAP ERP и други).

Функционални модули на системата

Управление на заявките за продажба на нефтопродукти - създаване, редактиране и анулиране на заявки за продажба на нефтопродукти и проследяване на изпълнението им.

Управление на складово стопанство - автоматизира процесите на доставка на нефтопродукти и управление на наличностите.

Данъчно счетоводство - автоматизира процесите, относно издаване на документи във връзка с данъчното и акцизно законодателство.

Отчети

 

Системата за управление на продажбите предоставя богат набор от отчети и документи, свързани с акцизната и данъчна отчетност

 • Акцизна декларация
 • Дневник складова наличност
 • Материална отчетност по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 • Придружаващи административни документи (ПАД)
 • Административни данъчни документи (АДД)

 

Интеграция с други системи

Системата за управление на продажбите е интегрирана с други системи, чрез следните интерфейси

 • Интерфейс за получаване на XML съобщения за заявки за експедиция и изпращане на XML съобщения с данни за извършени експедиции
 • Интерфейс за получаване на банкова информация за извършени преводи
 • Интерфейс за изпращане на информация за извършени експедиции, издадени фактури и акцизни документи към счетоводните системи на контрагентите
 • Интерфейс за регистрация на акцизни документи в Българската Акцизна Централизирана Информационна Система (БАЦИС) на Агенция Митници

Наши клиенти

 • ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас
 • ЛУКОЙЛ България
 • ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България
 • ЛУКОЙЛ България Бункер
 • ШЕЛ България
 • Нафта Трейдинг
 • Бент Оил