ПРОИЗВОДСТВЕНА ОТЧЕТНОСТ

Производствена отчетност

Производствените процеси заемат най-важното място в дейността на индустриалното предприятие.

Бизнес Мениджмънт Системс разработи Система за автоматизация на производствената отчетност (САПО) на нефтопреработващо предприятие.

 

Архитектурата на техническото решение осигурява консолидирането на технологичната информация от най-ниските нива (КИП и А, АСУТП) и нейното предоставяне на бизнес нивото за вземане на решения.

Функционалност на системата

 • Автоматизиране на процеса по събиране на информация за производствената отчетност
 • Агрегиране на сменните данни за формиране на дневна информация за производствената отчетност
 • Агрегиране на дневните данни за формиране на месечна информация за производствената отчетност
 • Генериране на отчети на базата на събраната информация за производствената отчетност

Управление на потребителите

 

 • Създаване и редактиране на потребител
 • Идентифициране на потребителя с потребителско име и парола
 • Дефиниране на роли за достъп до различна функционалност на системата
 • Оторизиране на потребителя на структурно ниво на производственото предприятие

Преимущества на системата

 • Автоматизиране на процеса по събиране и съгласуване на първична информация за нуждите на производствената отчетност на нефтопреработващото предприятие
 • Архивиране и защита на информацията
 • Документиране на всички действия на потребителя
 • WEB базирана система, която работи на дисплеи с различни резолюции
 • Системата е достъпна е за мобилни устройства

Наши клиенти

 • ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас
 • ЛУКОЙЛ България