B2B ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

B2B предаване на данни

B2B моделът е решение, при което една бизнес организация извършва търговска сделка или получава информационна услуга от друга бизнес организация или държавна структура.

Бизнес Мениджмънт Системс разработи B2B интерфейси за предаване на данни от информационните системи на своите клиенти, с цел автоматизиране на процеса на регистриране на електронни акцизни документи в Българската Акцизна Централизирана Информационна Система (БАЦИС) на Агенция Митници.

 

B2B интерфейсите със Система БАЦИС на Агенция Митници включват

  • Имплементиране на бизнес-модела на Система БАЦИС на Агенция Митници за създаване и регистриране на електронни акцизни документи
  • Описание на списъка и формата на XML съобщенията за комуникация между двете системи
  • Използване на електронен сертификат за подписване на комуникационните съобщения
  • Оторизиране на правата на потребителя за подаване на електронни акцизни документи в зависимост от личния му електронен сертификат

Ползи и предимства

  • Оптимизиране на процеса на продажби на енергийни продукти
  • Поддържане на база данни на регистрираните електронни акцизни документи в Система БАЦИС на Агенция Митници

Наши клиенти

 

  • ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас
  • ЛУКОЙЛ България