SAP

Интегрирани системи за управление на бизнеса

Интегрирани системи за управление на бизнеса

Enterprise Resource Planning (ERP) - интегрирана информационна система за планиране и управление на всички ресурси в предприятието, като планиране, бюджетиране и контрол в областта на производството, доставки, продажби, складово стопанство, ресурси, проекти и счетоводна дейност.

ERP системата осъществява оперативен контрол във всички направления на дейността на предприятието, осигурява надежна основа за вземане на решения на всички управленски нива, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

ERP системата позволява на мениджмънта да извършва комплексен анализ на дейността на предприятието в различни направления, като проследява резултатите и контролира факторите, които влияят на показателите за ефективност на бизнеса.

SAP ERP

Интегрирана система за управление на бизнеса

 • Обхваща всички бизнес процеси в компанията, като автоматизира дейностите по управление на финанси и счетоводство, търговия, производство, поддръжка на оборудването, човешки ресурси и връзките на организацията с нейните клиенти и партньори
 • Предоставя достоверна информация за финансовото състояние на компанията, за целите на стратегическото планиране и финансово-икономическото прогнозиране
 • Предлага средства за системно администриране и за решаване на задачи, като управление на потребители, централизирано управление на данни
 • Предоставя възможност за интегриране с други бизнес системи

Функционалност

 

 • Финансово счетоводство (FI)
 • Контролинг (CO)
 • Управление на основните средства (AА)
 • Управление на проекти (PS)
 • Производствено планиране (PP)
 • Управление на материалните потоци (MM)
 • Продажби (SD)
 • Управление на качеството (QM)
 • Поддръжка на оборудването (PM)
 • Управление на персонала (HR)
 • Управление на информационните потоци (WF)
 • Управление на документи (DMS)

Внедряване и поддръжка на SAP ERP

 

Бизнес Мениджмънт Системс предоставя всички необходими услуги като проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на системи базирани на платформата SAP, включително и изграждане на техническата инфраструктура.

Бизнес Мениджмънт Системс повече от 10 години внедрява и поддържа корпоративни SAP решения в групата ЛУКОЙЛ.

Бизнес Мениджмънт Системс разполага с екип от високо квалифицирани и сертифицирани специалисти.

SAP Business All-in-One

Бизнес Мениджмънт Системс се е специализирала в цялостно внедряване на решението на SAP за малкия и среден бизнес - SAP Business All-in-One.

SAP Business All-in-One е пакет от предварително конфигурирани сценарии и процеси, разработени на база на най-добрите бизнес практики в бранша. С решението SAP Business All-in-One , компаниите получават  решениe с по-кратък срок на внедряване, оптимален обхват и по-ниска цена на реализация.

Ползи и предимства от внедряването

 • Интегрирано решение за управление на бизнеса
 • Уеднаквяване на вътрешнофирмени процедури и начини на работа
 • Избягване на дублирането и двойното въвеждане на информация
 • Осигуряване на обмен на данни и генериране на справки и анализи в реално време
 • Време на внедряване: 2 – 6 месеца
 • Високо квалифицирани и сертифицирани SAP консултанти и програмисти на ABAP
 • Повече от 10 години опит във внедряване и поддръжка на SAP системи

Наши клиенти

 • ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас
 • PETROTEL–LUKOIL Romania
 • ЛУКОЙЛ Литва, Латвия и Естония
 • ISAB Италия
 • ЛУКОЙЛ Технолоджи Сервисиз България
 • ЕНСИ Контрол България