ЗА НАС

Бизнес Мениджмънт Системс е IT компания предоставяща пълен спектър от решения за автоматизация на бизнес процеси.

Компанията ни е сертифицирана по стандарти БДС EN ISO 9001:2015 (виж сертификата) и БДС EN ISO/IEC 27001:2014 (виж сертификата). Политика по качеството и информационната сигурност (виж политиката)

Ние от…

За Бмс

Бизнес Мениджмънт Системс може да предложи цялостно решение за управление на бизнеса на фирма за ИТ услуги, включващо: SAP, Documentum и Service Desk, със срок на внедряване до 6 месеца.

Системи

Бизнес Мениджмънт Системс разработва специализиран софтуер
съобразен с конкретните нужди на вашият бизнес в следните направления: